Sunday , 21 September 2014
Mới cập nhật
Home » Phần mềm Windows » Công cụ Internet » Adobe Flash Player 14.0.0.145 – Hỗ trợ xem flash trên trình duyệt

Adobe Flash Player 14.0.0.145 – Hỗ trợ xem flash trên trình duyệt

(BlogTinHoc.NET) – Adobe Flash Player 14 là phần mềm hỗ trợ trình duyệt giúp bạn có thể xem được các hình flash trong khi lướt web.

1x1.trans Adobe Flash Player 14.0.0.145   Hỗ trợ xem flash trên trình duyệt

Flash Player 14 là ứng dụng nhỏ gọn, cung cấp các trải nghiệm người dùng mạnh mẽ và nhất quán trên các hệ điều hành, trình duyệt, điện thoại di động và các thiết bị phổ biến khác.

Phần mềm Adobe Flash Player là Plug-in hỗ trợ nhiều trình duyệt cung cấp một bước đột phá trong trải nghiệm web của người dùng và được cài đặt trên hơn 98% máy tính có kết nối Internet.

Flash Player đã được tối ưu hóa để có được khả năng thực hiện cao trên màn hình điện thoại và được thiết kế để tận dụng tối đa khả năng của thiết bị, cung cấp trải nghiệm người dùng phong phú và đa dạng hơn.

======================================

Adobe Flash Player 14 is a lightweight, highly expressive client runtime that delivers powerful and consistent user experiences across major operating systems, browsers, mobile phones, and devices. Adobe Flash Player software is a cross-platform browser plug-in that delivers breakthrough web experiences and is installed on more than 98% of Internet-connected desktops.

Adobe Flash Player 13 explores a new architecture for high-performance 2D or 3D GPU hardware accelerated graphics rendering by Adobe, which provides low-level Stage3D APIs for advanced rendering in apps and gives framework developers classes of interactive experiences. Flash Player is optimized for high performance on mobile screens and designed to take advantage of native device capabilities, enabling richer, and more immerse user experiences.

1x1.trans Adobe Flash Player 14.0.0.145   Hỗ trợ xem flash trên trình duyệt

1x1.trans Adobe Flash Player 14.0.0.145   Hỗ trợ xem flash trên trình duyệt Download – Tải về Adobe Flash Player 14.0.0.145Ý kiến của bạn

Tất cả các ý kiến thảo luận đều sẽ được xét duyệt trước khi đăng tải! Blog Tin Học sẽ không chấp nhận những ý kiến thảo luận có chứa thông tin vi phạm với quy định của website.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

One comment